Projecten

‘Wereldmuziek’ projecten

Projecten_Latino_optreden_Dominicuskerk

Voor enthousiaste instrumentalisten en koorzangers m/v die er plezier in hebben om zich projectmatig in te zetten.

Inschrijving gaat per project. Hoeveel keer er zal worden gerepeteerd is natuurlijk afhankelijk van het project. De repetitieavonden zullen over het algemeen op een vrijdagavond zijn in Utrecht. Telkens is de laatste datum een kleinschalige presentatie of uitvoering.
Alle bladmuziek en teksten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik tijdens deze workshops. Bladmuziek zal tijdens de repetities worden uitgereikt.

Per project zal worden bekeken wat er wordt verwacht van de leden. Wat er altijd van je wordt verwacht is jouw aanwezigheid op de repetitieavonden, éénmaal niet aanwezig zijn is geen probleem, maar weet je al van te voren dat je meerdere repetities niet aanwezig kunt zijn en je wilt toch graag meedoen met het project dan graag van te voren overleggen met Ines. Vanzelfsprekend ben je wel aanwezig bij de presentatie of het optreden.